Base curve

Slå auto fra

Under “core options” under “Darktable preferences” kan man slå auto funktionen fra.

Off

Hvis der under history automatisk er tilføjet base curve er det en god ide, at reset denne parameter. Da den predefineret base curve med udgangspunkt i kameraet ikke altid er den optimale kurve. Alternativt starte redigering fra trinet før base curve.
Manualen anbefaler at anvende Tone curve eller Zone system til fuld kontrol over tone værdier.