Advanced Custom Fields

ACF anvendes til at designe sin eget skabelon i WordPress editoren.

Opret felter

Først oprettes Field Group, herunder de felter skal indeholde.

Tilknyt field group til din custom post type.

Indsæt felter

Nedestående eksempel viser, hvordan et felt bestående af tekst, dato mv. tilføjes i hhv. archive-x.php og single-x.php

<em>Navn:</em> <strong><?php the_field('felt_navn');?></strong> <br>

Herunder hvordan en slider indsættes.

  <?php
    $slider = get_field("slider_navn");
    if($slider && is_single()){
    echo do_shortcode($slider);
  }
  ?>