Eget indlæg skabelon

Ved opbygning af katalog kan dette gøres ud fra sit eget indlæg skabelon. Her anvendes plugins Custom Post Type UI.

Ved anvendelse af archive, dermed menes visning af kategorier skal “Has Archive” sættes til “True”.

Endvidere kan tilføjes icon, som vises på wp admin. Her kan vælges ikon et
“Dashicons”.

Post type

Når indlægsskabelonen er oprettet kan koden fra plugins “CPT UI” under Tools – Get Code indlæsses i function.php.
Hvis custom post type ønskes fjernet igen fra databasen, gøres det via CPT og via koden functions.php

Taxonomies

Taxnonmies anvendes til kategorisering af egne posttyper. Hvilket gør det muligt, at vises en kategori af egne indlæg i archiv f.eks. mlundmarsvin.

Anvendelse af eget indlæg

Navnet angivet i “The post type slug” bruges til, at definerer archive-mlundmarsvin.php, samt single-mlundmarsvin.php, som oprettes.
Nedenfor set template hierarchy der gør det muligt, at indlæse archive-mlundmarsvin.php før archive.php.

Bemærk der skal anvendes i menuen. Det er altså ikke muligt, at sorter i custom post ved anvendelse af archive.

Ønskes kun vist custom post tildelt bestemt taxonomies skal filen hedde taxonomy-“custom tax”-“variabel”.php. F.eks. taxonomy-marsvin_kon-hunner.php