Page 404

Siden 404.php er den side der bliver henvist til, hvis der under domænet ikke eksister en side.
I WordPress skal den kodes og ligge i rod mappen.
Det er muligt, at indsætte en slider på følgende måde:

<?php get_header();?>

<div class="container">
   <!--  Henter titel på side fra WordPress -->
  <h1><?php the_title();?></h1>
  
   <!--  Henter slider fra Smart Slider --> 
  <?php 
  echo do_shortcode('[smartsliderkode]');
  ?>
  
</div>


<?php get_footer();?>

Eksempel på en side 404