Placering af Custom Page

Det er muligt ved oprettelse af custom page, at vælge placeringen af custom page sektionen i admin-panelet under “Menu position”:

Bemærk, at WordPress pre-placeringer er rangeret som nedstående. Som default placeres nye custom page under kommentarer:

Eksempel, hvor jeg har placeret Mine sider (27) under Marsvin (30):