Smart slider indsat i ACF

I Advanced Custom Fields vælges typen Smart Slider 3.

I php-filen indsættes nedestående kode.

  <?php
    $slider = get_field("felt_navn");
    if($slider && is_single()){
    echo do_shortcode($slider);
  }
  ?>