Taxonomy CPT

I Custom Posttype UI kan tilføjes taxonomies.

Ved oprettelse af tax under “Show Admin Column” vælges “True” for, at vise tax, i en kolonne på Custom page oversigten.
I eksemplet herunder er tax DT tags og herunder er oprettet dt_tips:

Under “Show in quick” vælges true for, at vise tax under lynredigering.