Tilføj taxnonimes tekst til .php

Navn

Hvis man ønsker at indsætte titlen på kategorien i custom post, anvendes nedestående:

  <!--  Henter kategorien på indlæget fra WordPress-->
  <h1><?php single_cat_title();?></h1>

Beskrivelse

Ligeledes kan beskrivelsen tilføjes:

  <!--  Henter beskrivelsen på kategorien fra WordPress-->  
  <p><?php the_archive_description();?></p>

Eksempel

I wordpress:

På website: