Eget WordPress Tema

Grundlæggende elementer til eget wordpress tema, hvor bootstrap og nav-walker anvendes. Inspirationskilde https://youtu.be/pFMgAWkrk8o

Filerne placeres i mappen: wp-content/themes/TEMA, som installationen af WP opretter.

Filer

Følgende grundlæggende filer skal oprettes:

Samt mapperne:

Functions

<?php

/*SCRIPTS*/

function load_stylesheets()
{

//  Bootstrap skal indlæses før eget style.
  wp_register_style('bootstrap', get_template_directory_uri() . '/css/bootstrap.min.css', array(), false, 'all');
  wp_enqueue_style('bootstrap');
  
  
//  Personligt style
  wp_register_style('style', get_template_directory_uri() . '/style.css', array(), false, 'all');
  wp_enqueue_style('style');
}
add_action('wp_enqueue_scripts' , 'load_stylesheets');


//  Hentet jquery
function include_jquery()
{
  wp_deregister_script('jquery');
  wp_enqueue_script('jquery', get_template_directory_uri() . '/js/jquery-3.4.1.min.js', '', 1, true);
}
add_action('wp_enqueue_scripts' , 'include_jquery');

//JavaScript
function wp_register_js()
{
  wp_enqueue_script( 'popper-script', get_template_directory_uri() . '/js/popper.min.js', array(), '', true );
  wp_enqueue_script( 'bootstrap-script', get_template_directory_uri() . '/js/bootstrap.min.js', array(), '', true );	
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'wp_register_js' );


//  Personligt js
function load_js()
{
  wp_register_script('customjs', get_template_directory_uri() . '/js/scripts.js', '', 1, true);
  wp_enqueue_script('customjs');
}
add_action('wp_enqueue_scripts' , 'load_js');

SAMT ALLE DE ANDRE FUNKTIONER

Header

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <?php wp_head();?>
  </head>

  <body <?php body_class();?>> 
   
  <header class="sticky-top">
     </nav>INDSÆTTELSE AF MENU</nav> 
  </header>

Footer

<footer class="bg-light">
  <p class="text-center">
    &copy MLund
  </p>
</footer>

<?php wp_footer();?>
<!--Bemærk body først slutter her-->
</body>
</html>

Page

<?php get_header();?>
<div class="container">
   <!--  Henter titel på side fra WordPress-->
  <h1><?php the_title();?></h1>  
  <!--  Indlæs hvad der er skrevet i WordPress-->
  <?php if (have_posts()) : while(have_posts()) : the_post();?>
    <?php the_content();?>
  <?php endwhile; endif;?>
</div>
<?php get_footer();?>

Single

<?php get_header();?>
<div class="container">

  <!--  Henter titel på side fra WordPress-->
  <h1><?php the_title();?></h1>

  <!--  Henter det udvalgte billede til indlæg-->
  <?php if(has_post_thumbnail()):?>
  <img src="<?php the_post_thumbnail_url('thumb-standard');?>" class="img-fluid">
  <?php endif;?>

  <!--  Indlæs hvad der er skrevet i WordPress-->
  <?php if (have_posts()) : while(have_posts()) : the_post();?>
    <?php the_content();?>
  <?php endwhile; endif;?>

</div>
<?php get_footer();?>

Archive

<!--Anvendes til indæg-->

<?php get_header();?>
<div class="container">

  <!--  Henter kategorien på indlæget fra WordPress-->
  <h1><?php single_cat_title();?></h1>
  
<!--  Indlæser udsnit af indlæg der er skrevet i WordPress under -->
  <?php if (have_posts()) : while(have_posts()) : the_post();?>

<!--Laver card omkring hvert indlæg, samt lidt mellemrum-->
    <div class="card mb-2">
      <div class="card-body">

  <!--  Henter det udvalgte billede til indlæg-->
  <?php if(has_post_thumbnail()):?>
  <img src="<?php the_post_thumbnail_url('thumb-small');?>" class="img-fluid">
  <?php endif;?>        
        
<!--    Henter titel på indlæg-->
    <h3><?php the_title();?></h3>
    <?php the_excerpt();?>
<!--    Linker til hele indlæget, som vælges-->
    <a href="<?php the_permalink();?>" class="btn btn-light">Læs videre</a>    
    </div>
    </div>     
  <?php endwhile; endif;?>
  
</div>
<?php get_footer();?>

Style

/*
  Theme Name: MLund Tema
  Author  : Maria Lund Pedersen
*/

CSS KODE TIL STYLES AF ELEMENTER