Menu

Anvendelse af nav-walker.

Filer

Hent class-wp-bootstrap-navwalker.php og husk bootstrap, popper og jquery skal være indlæst.

functions.php

//Tilføj menu i wordpress menu
add_theme_support('menus');

//Tilføj menu på sider - lokationer
  register_nav_menus(  
  array(
    'header-menu' => __('Header Menu', 'theme'),
    'footer-menu' => __('Footer Menu', 'theme'),
  ));

// Tilføj Bootstrap Navigation Walker
  require_once get_template_directory() . '/class-wp-bootstrap-navwalker.php';

header.php

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light" role="navigation">
      <div class="container">
	<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
	<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-controls="bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
		<span class="navbar-toggler-icon"></span>
	</button>
    <a class="navbar-brand" href="<?php bloginfo( 'url' ); ?>">
	<!-- Indsætter logo, hvis valgt i wordpress mennu -->      
      <?php
      $custom_logo_id = get_theme_mod( 'custom_logo' );
      $logo = wp_get_attachment_image_src( $custom_logo_id , 'full' );
      if ( has_custom_logo() ) {
        echo '<img src="' . esc_url( $logo[0]) . '" alt="' . get_bloginfo( 'name' ) . '">';
      } else {
        echo '<h3>'. get_bloginfo( 'name' ) .'</h3>';
      }
      ?>
    </a>
		<?php
		wp_nav_menu( array(
			'theme_location'  => 'header-menu',
			'depth'       => 2,
			'container'     => 'div',
			'container_class'  => 'collapse navbar-collapse',
			'container_id'   => 'bs-example-navbar-collapse-1',
			'menu_class'    => 'nav navbar-nav', //navigation
			'fallback_cb'    => 'WP_Bootstrap_Navwalker::fallback',
			'walker'      => new WP_Bootstrap_Navwalker(),
		) );
		?>
	</div>
    </nav>